Świadectwa energetyczne a także certyfikaty energetyczne są dokumentami potwierdzającymi funkcjonalność energetyczną budynków i lokali mieszkalnych. Ich celem jest ocena zużycia energii a także identyfikacja potencjalnych sekcji poprawy w celu zwiększenia efektywności energetycznej.

Świadectwa energetyczne są obowiązkowe przy budowie, dystrybucji lub wynajmie nieruchomości.

Są one przygotowywane przez specjalistów, tzw. audytorów energetycznych, którzy przeprowadzają dokładną analizę zużycia energii w danym budynku oraz oceniają jego parametry termiczne i instalacje.

Certyfikat energetyczny zawiera informacje dotyczące zużycia energii przez budynek w skali roku, wyrażone w postaci wskaźnika zużycia energii pierwotnej oraz działu energetycznej. Im niższy wskaźnik i wyższa kategoria energetyczna, tym bardziej efektywny energetycznie jest budynek.

W Polsce procedura uzyskania świadectwa energetycznego albo certyfikatu energetycznego jest regulowana przepisami prawnymi i musi być przeprowadzona przez uprawnionego audytora energetycznego. Weryfikacja efektywności energetycznej budynku wymaga przeprowadzenia szczegółowej analizy, która może obejmować pomiary zużycia energii, inspekcję techniczną a także symulacje komputerowe.

Posiadanie świadectwa energetycznego lub certyfikatu energetycznego jest ważne nie tylko i wyłącznie ze względów prawnych, ale także ekonomicznych i ekologicznych. Budynki o niższym zużyciu energii są bardziej ekonomiczne w utrzymaniu i eksploatacji, co przekłada się na niższe rachunki za energię a także mniejsze obciążenie środowiska naturalnego.

Wnioskując, świadectwa energetyczne oraz certyfikaty energetyczne są istotnymi dokumentami potwierdzającymi efektywność energetyczną budynków i lokali mieszkalnych. Ich zyskanie wymaga przeprowadzenia szczegółowej analizy przez fachowców, niemniej jednak przyczynia się do poprawy funkcjonalności energetycznej i zmniejszenia wpływu budynków na środowisko.

Więcej informacji: Robert Zamajski.

Dokumenty o charakterze energetycznym